Řešíme problémy.

Jsme váš průvodce na cestě mezi paragrafy.

O nás

Devítičlenný tým s více než desetiletou zkušeností v oblasti právních vztahů k nemovitostem, bankovnictví, správy pohledávek a developerských projektů poskytuje právní služby v rámci moderní české advokátní kanceláře.

zásady:

Nejvyšší možná ochrana zájmů, prostředků a práv klienta, vysoká úroveň služeb v důsledku ideální kombinace odborných znalostí a praktických zkušeností, důraz na individuální přístup, maximální snaha o dosažení nejvýhodnějšího řešení ve prospěch klienta, odborné, přesné a rychlé řešení požadavků klienta a vždy detailní a intenzivní komunikace, sledování individuálních obchodních zájmů klienta a zdůraznění těchto zájmů v rámci každého jednotlivého případu.

přístup:

Náš přístup je zásadně vždy maximálně individuální. Snažíme se detailně pochopit cíle a motivy klienta, z kterých pak připravíme odborné řešení na míru kždého klienta. Je naší snahou ochránit a varovat klienta před veškerými možnými riziky.

Je pro nás cílem stát se pro každého klienta přínosným partnerem a dlouhodobou oporou ve světě zákonů, soudů a pargrafů. Při správě nebo úschově prostředků klienta vždy razíme absolutní otevřenost a možnost kontroly.

filosofie:

Zakládáme si na ochranně znalostí, obchodního tajemství i know-how každého klienta, absolutní mlčenlivost je pro nás samozřejmostí. Obrana práv spotřebitele při nákupu v maloobchodě, koupě či prodej nemovitosti, developerský projekt i úprava kapitálu obchodní korporace, vždy jsou pronás důležité prioritně zájmy klient a snažíme se k nim najít maximálně bezpečné řešení. Nebojíme se v rámci poskytování právních služeb prozkoumávat netradiční řešení a postupy, pokud je to ku prospěchu klienta.

Kontaktujte nás

Mgr. Michal Müller

partner

Advokát a zakládající člen advokátní kanceláře se specializací na občanské právo, insolvenční řízení, vymáhání pohledávek, nemovitostní transakce, civilní a trestní řízení. Vystudoval Právnickou fakulta Západočeské univerzity, obor Veřejná správa a Právnická fakulta Západočeské univerzity, obor Právo. Za svou desetiletou praxi se účastnil mnoha významných transakcí a zastupoval klienty v důležitých sporech u tuzemských civilních, trestních a rozhodčích soudů. Poskytuje právní služby v českém, anglickém a chorvatském jazyce.

Kontakt

Mgr. Matěj Skalický

partner

Zakládající partner kanceláře. V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Advokátem je od roku 2013, kdy spolu s Michalem Müllerem založil společnou kancelář. Matěj Skalický se specializuje zejména na právní poradenství v oblasti nemovitostí, developerské výstavby, transakcí private equity a venture capital, a práva obchodních korporací. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Kontakt

JUDr. Simona Rašková

advokátka

Působí v advokátní kanceláři jako samostatná advokátka od roku 2015. Po ukončení studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1998 pracovala v České spořitelně jako firemní právník, kde se zabývala především obchodním právem, úvěrovou dokumentací, projektovým financování, a dále rovněž restrukturalizací úvěrů a vymáháním. Od roku 2006 působila jako právník v developerské společnosti se specializací na korporátní právo, právo v oblasti nemovitostí, financování realitních projektů a souvisejícími prvními odvětvími. Specializuje se na korporátní právo, občanskoprávní problematiku včetně práva rodinného, správu pohledávek (insolvenční řízení, exekuce), převody nemovitostí, úvěrové smlouvy a zajištění úvěrů a také na oblast franšízingu. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Kontakt

Mgr. Eva Štěpánková

advokátka

Od roku 2012 působila v advokátní kanceláři jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako spolupracující advokátka. Vystudovala obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia v roce 2011 pracovala jako podnikový právník ve společnosti zabývající se především správou a vymáháním pohledávek a obchodem s nemovitostmi. Věnuje se především občanskému právu, právu nemovitostí (převody nemovitostí včetně prodejů v rámci developerských projektů), sporné agendě, závazkovému právu, vymáhání pohledávek, insolvenčnímu řízení a právu trestnímu. Hovoří plynně anglicky.

Kontakt

Mgr. Pavla Makaloušová

advokátka

Působí v advokátní kanceláři od roku 2012 nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako spolupracující advokátka. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011 působila jako právník ve společnosti zabývající se především převody nemovitostí a vymáháním pohledávek. V rámci své praxe se věnuje se především občanskému právu, právním vztahům k nemovitostem (převody nemovitostí včetně převodů nemovitostí v rámci developerských projektů), sporné agendě, závazkovému právu, vymáhání pohledávek, insolvenčnímu řízení a právu trestnímu. Hovoří plynně anglicky.

Kontakt

Tomáš Franc

koncipient

Studuje od roku 2014 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokátní kanceláři získává první praktické zkušenosti od roku 2016 a a v budoucnosti by se chtěl především věnovat Občanskému právu hmotnému a Obchodnímu právu. Hovoří plynně anglicky a částečně španělsky.

Kontakt
Další spolupracovníci

Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby napříč celým spektrem právních odvětví, specializuje se na poskytování právních služeb zejména v následujících oblastech:

Nemovitosti

On-line servis

Na základě Vámi zaslaných podkladů zajistíme veškeré kroky potřebné k převodu Vaší nemovitosti. Zejména zajistíme vypracování potřebné smluvní dokumentace, nutné pro převod Vaší nemovitosti a úschovu kupní ceny. Při využití balíčku ONLINE se předpokládá, že již máte jisté zkušenosti s převody nemovitostí a jste schopni si zajistit většinu souvisejících úkonů sami. Oba účastníci transakce by měli být dohodnuti na všech obchodních podmínkách a potřebují se pouze stručně seznámit s průběhem obchodní transakce a mít k dispozici relevantní profesionálně připravené smlouvy, které převod bezpečně zajistí. V rámci balíčku ONLINE Vám zajistíme vypracování veškeré potřebné smluvní dokumentace, tedy zejména smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy nebo darovací smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě družstevního bytu dohodu o převodu členských práv a povinností, nebo jiné potřebné dokumenty. Na vyžádání sestavíme také časový harmonogram průběhu transakce včetně upozorněním na jednotlivé úkony, které je potřebné v daném okamžiku učinit. Potřebné smlouvy jsou vypracovány na základě Vámi dodaných podkladů a informací a zaslány v co nejkratším možném termínu. Předání informací a podkladů potřebných pro realizaci transakce, stejně jako následné zaslání dokumentů naším konzultantem probíhá formou e-mailu. V případě potřeby je ovšem možno telefonicky kontaktovat našeho konzultanta, se kterým můžete podmínky převodu upřesnit.

Komplet servis

Balíček KOMPLET zahrnuje komplexní služby související s převody nemovitostí. V rámci balíčku KOMPLET si sami zajistíme potřebné podklady, provedeme kontrolu dodaných podkladů, zajistíme potřebnou smluvní dokumentaci, zajistíme úschovu kupní ceny, zprostředkujeme osobní jednání zúčastněných stran v naší kanceláři nebo na jiném domluveném místě, provedeme účastníky celým procesem a budeme koordinovat jednotlivé kroky samotného převodu, podpisy potřebných smluv, předání nemovitosti apod. V rámci balíčku KOMPLET také poskytujeme související administrativní služby spočívající například v zajištění nezbytných dokumentů či podání těchto dokumentů na příslušné úřady. Při využití balíčku KOMPLET se předpokládá, že se nechcete o nic starat. Postaráme se o Vaší transakci od začátku do konce. Nemusíte obcházet jednotlivé úřady pro získání veškerých potřebných podkladů a podání návrhů. Nemusíte vymýšlet složité konstrukce tak, aby si účastníci převodu vzájemně vyšli vstříc. Sestavíme Vám průběh transakce tak, aby obě strany převodu měly vše bezpečně a řádně zajištěno a tyto navržené podmínky s oběma stranami projednáme a dohodneme. Všichni zúčastnění budou detailně seznámeni s průběhem obchodní transakce. Připravíme Vám seznam všech nezbytných úkonů transakce, včetně termínů a lhůt k jejich splnění a zároveň Vám v maximální možné míře s těmito úkony pomůžeme, případně je za Vás zajistíme. V rámci balíčku KOMPLET Vám na základě telefonické a e-mailové komunikace zjistíme veškeré dostupné informace, na základě kterých zkompletujeme nezbytné podklady pro realizaci transakce, pokud tyto nemáte k dispozici. Zprostředkujeme setkání zúčastněných stran v kanceláři, na kterém se projednají navržené podmínky, včetně projednání námi dodaných smluv, které budou mít k dispozici pochopitelně všichni účastníci s dostatečným předstihem tak, aby ke smlouvám mohli vyjádřit své připomínky. Dohodneme následující postup převodu a sjednáme termín a místo podpisu potřebné smluvní dokumentace. Poté zajistíme podání smluv příslušnéhmu úřadu. Následně kontrolujeme a za klienty hlídáme další průběh transakce, v případě zájmu klienta se zúčastníme předání nemovitosti, ohlídáme průběh řízení na Katastrálním úřadě apod. Samozřejmostí je advokátní úschova kupní ceny. Po převodu nemovitosti pomůžeme s vyhotovením daňového přiznání.

Správa a vymáhání pohledávek

Věřitelům zajistíme kompletní správu jejich pohledávek za dlužníky, zejména pak:

 • právní posouzení pohledávky z hlediska jejího vzniku a trvání
 • právní posouzení zajištění pohledávky (pokud je to možné, navržení způsobu dozajištění)
 • návrh co nejefektivnějšího postupu při vymáhání pohledávky
 • příprava veškerých potřebných dokumentů v rámci procesu vymáhání pohledávky (žaloba, exekuční návrh, smlouvy o postoupení pohledávky apod.)
 • zastoupení při soudních jednáních
 • zastoupení v rámci exekučního řízení
 • komunikace s dlužníky, dojednání podmínek mimosoudního řešení pohledávky, sepsání potřebné smluvní dokumentace
 • uplatnění pohledávek v rámci insolvenčního řízení (přihlášení pohledávky do probíhajícího insolvenčního řízení, podání věřitelského insolvenčního návrhu, zastoupení v insolvenčním řízení, komunikace s insolvenčními správci)

Klientům dále nabízíme komplexní služby v oblasti posuzování pohledávek před jejich nákupem. Zejména se jedná o následující úkony:

 • posouzení pohledávky z hlediska jejího vzniku a trvání (s ohledem na možné promlčení pohledávky apod.)
 • posouzení zajištění pohledávky z hlediska jeho platnosti a pořadí uspokojení
 • definování případných právních rizik pohledávky
 • příprava potřebné smluvní dokumentace k odkupu pohledávek, zejména smlouvy o postoupení, souhlasného prohlášení o změně v osobě zástavního věřitele atd.), případně revize smluvní dokumentace poskytnuté postupitelem
 • návrh nejefektivnějšího způsobu vymáhání pohledávek

Insolvence

 • spolupráce při zahájení insolvenčního řízení,
 • zastoupení v insolvenčním řízení včetně přezkumného jednání,
 • orientace ve specifikách konkurzu a oddlužení včetně společného oddlužení manželů
  pokynu zajištěného věřitele apod.

Investiční poradenství

Součástí našich právních služeb klientům je i právní posouzení a zajištění jejich investičních možností, zejména v následujících oblastech:

Developerské projekty

 • posouzení veškerých právních aspektů před realizací nového developerského projektu
 • definování rizik a posouzení právního nastavení v případě odkupu/ vstupu do již probíhajícího projektu

Úvěrové financování

 • příprava úvěrových smluv
 • nastavení optimálního zajištění úvěru
 • příprava smluvní dokumentace k zajištění úvěru
 • posouzení případných právních rizik spojených se zajištěním (z hlediska možnosti jeho budoucí realizace)

Akvizice

 • v rámci tzv. due diligence nabízíme klientům komplexní právní rozbor podnikatelských aktivit sestávající zejména z  kontroly veškerých právních dokumetů, plnění povinností a realizace práv, fungování statutárních orgánů apod.,
 • výsledným produktem je podrobná zpráva o právním fungování obchodní společnosti s návrhem následných kroků vedoucím k odstranění nedostatků, dosažení plného souladu s platnou právní úpravou a efektivnímu vedení společnosti.

Obchodní korporace

 • zajištění založení obchodních společností, přípravu a změny zakladatelských dokumentů, řešení obsazení statutárních orgánů, včetně vypracování smluv o výkonu funkce, navržení optimální struktury pro začínající podnikatele i řešení změn v již existujících korporacích
 • posouzení právního rizika při akvizicích společností včetně definice optimálních právních podmínek akvizice a vypracování smlouvy o nákupu akcií či obchodních podílů,
 • příprava kompletního procesu likvidace obchodní společnosti včetně zajištění výmazu společnosti z obchodního rejstříku,
 • posouzení navržené struktury financování při zahájení podnikání, určené pro vybraný projekt nebo financování provozu podniku, včetně vyjednání úvěrové a zajišťovací dokumentace.

SVJ, bytová družstva

 • příprava zakladatelských dokumentů
 • komplexní poradenství v rámci rozhodovacích procesů orgánů SVJ a BD (vč. vedení schůzí SVJ)
 • příprava dokumentů potřebných pro likvidaci BD a zajištění veškerých úkonů s tím spojených vč. převzetí funkce likvidátora, zajištění výmazu z obchodního rejstříku, zajištění veškerých pro likvidaci nutných účetních dokumentů

Franšízing

 • navržení právních vztahů v rámci požadavků poskytovatele franšízy, včetně přípravy franšízové smlouvy,
 • právní poradenství, které přispěje k orientaci v problematice franšíz z pohledu poskytovatele franšízy nebo franšízanta. 

Cenné papíry, směnky

 • Komplexní právní poradenství v oblasti nakládání s cennými papíry, jejich převody apod.
 • Poradenství v oblasti směnečného práva
 • Zajištění pohledávky směnkou
 • Uplatnění zajištění směnkou, včetně zastupování ve směnečných sporech

Stavebnictví

 • Právní poradenství v rámci řízení o vydání stavebního povolení vč. komunikace se stavebním úřadem
 • Právní poradenství v oblasti územního plánování

Autorské právo a duševního vlastnictví

 • zastupování při registraci ochranné známky,
 • příprava a vyjednání podmínek licenčních smluv,
 • průmyslová práva, obchodní aspekty práv duševního vlastnictví (TRIPS),
 • nekalá soutěž
 • poradenství při řešení právních vztahů v důsledku porušení autorských práv, práva průmyslového vlastnictví, IP práva apod., spory z nekalé soutěže.

Pracovní právo

Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům komplexní právní poradenství v rámci pracovně právních vztahů, zejménapak následující:

 • příprava pracovních smluv
 • poradenství v otázce ukončení pracovního poměru vč. přípravy příslušných dokumentů
 • posouzení oprávněnosti ukončení pracovního poměru
 • příprava a zpracování pracovních řádů a vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • zastupování při pracovněprávních sporech

Právní zastoupení, soudní spory, arbitráže

Pro své klienty zajišťujeme zastoupení ve všech řízeních před soudy i správními úřady. Zejména pak ve věcech občanskoprávních, obchodněprávních, trestněprávních, dále v rámci exekučního a insolvenčního řízení.

Přebíráme též zastoupení našich klientů v řízeních před správními orgány, zejména katastrálními úřady, stavebními úřady, ve věcech zápisů do obchodního rejstříku apod.

Rodinné právo

Klientům nabízíme právní poradenství a zastoupení především v otázkách

 • rozvodu manželství a s tím související problematiky svěření nezletilých dětí do péče
 • smluvní úpravy společného jmění manželů, předmanželské smlouvy
 • problematiky vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem a mezi manželi navzájem

Trestní právo

 • Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
 • Právní poradenství a zastoupení poškozených v rámci trestního řízení
 • Poradenství v otázkách přestupkového práva

V případě, že jste nenašli vhodnou kategorii, do které spadá váš problém, ozvěte se nám přímo.

Odměny

Odměny za advokátní služby zpravidla sjednáváme smluvně, obvykle na základě hodinové sazby a předem dohodnutého a zpětně vykazovaného rozsahu právních služeb.

Nemovitosti

V rámci prodeje nebo nákupu běžného portfolia nemovitostí nabíze dva základní balíčky služeb:

on-line servis: 10.000 Kč      Více informací
komplet servis: 25.000 Kč  Více informací


Paušál

Na základě vzájemné dohody je možné sjednat, za velmi výhodných podmínek pro klienta, poskytování právních služeb za paušální,nejčastěji měsíční, odměnu.


Úkon

Víme jak je těžké realizovat obchod, rozhodnout se pro upltnění nároku nebo pohledávky, ve chvíli kdy nedokážete odhadnout náklady, které to sebou ponese, proto jsme připraveni se s Vámi dopředu dohodnout na konečné odměně za jednotlivý úkon, žalobu nebo případ zpracovaný pro každého klienta.


Korporát

I zde jsme s ohledem na obchodní zájmy klienta připraveni přispůsobit účtovánní odměny potřebám klienta a to jak paušální odměnou, tak ohodnocením jednotlivých úkonů, tak popřípadě hodinovou sazbou, vždy za předpokladu maximálního respektování potřeb klienta.


V případě, že jste nenašli vhodnou kategorii, do které spadá váš problém, ozvěte se nám přímo.

Kontakty

Řešíte právní problém? Jsme tu pro vás. Napište nám, zavolejte, nebo se zastavte u nás v kanceláři.